“Зелена Лінія” Teka

Скерованість на сучасну модель екологічно стійкого розвитку стосується всіх аспектів нашого суспільства. Група компаній Teka активно впроваджує політику розвитку, орієнтовану на відповідальне ставлення до екології. Teka виділяє значні ресурси на  науково-дослідницьку  і  проектно-конструкторську  роботу,  спрямовану  на  захист  навколишнього  середовища. Ми  прагнемо створити  більш  стійку,  справедливу  і  здорову екологічну  систему  для  теперішнього  та  майбутніх  поколінь.  Корпоративна стратегія Teka базується на принципах поєднання економічних інтересів та добробуту суспільства з екологічними цінностями.

Працюючи за нормативами ISO 14001, порівняно з 2000 роком Teka досягла дуже високих показників: зниження енергозатрат, необхідних для виробництва кожної одиниці продукту, на 25%; глобальне зниження у використанні води на 30%; зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу на 20%. Важливим досягненням є також мінімізація процесів виробництва, які несуть потенційну шкоду навколишньому середовищу і перехід на новітні технології виробництва.

Teka виділяє ресурси і на розвиток технологій по зниженню енергозатрат в самих продуктах. Завдяки новітнім технологіям Teka отримала можливість виробляти нове покоління техніки, яка споживає менше води і менше електроенергії і мінімізує викиди вуглекислого  газу. Раніше  такі  стандарти виробництва  застосовувалися  лише  для продуктів вищого  класу  та професійного призначення. Зараз більшість продуктів Teka мають клас енергозбереження A+ та A++. Ці та інші технологічні досягнення мають велике значення для збереження навколишнього середовища і водночас допомагають споживачам значно знизити витрати
на воду та електроенергію.

Починаючи з 2002 року, Teka впроваджує стратегію «Зеленої Лінії», метою якої є мобілізація всіх зусиль та ресурсів підприємств, що входять до складу Групи компаній Teka в усьому світі, для створення умов екологічно стійкого розвитку.
 
Основні види діяльності Групи компаній Teka пов’язані з виробництвом товарів з нержавіючої сталі, яка 100% придатна для переробки.  Teka  постійно шукає  нових можливостей  для  зниження  впливу  наших  продуктів  та  процесу  їх  виробництва  на
навколишнє середовище, тому проектно-конструкторське управління Teka досліджує  і впроваджує все нові й нові технології та розробляє нові матеріали,  які підлягають подальшій переробці  і  застосуванню, в  той  самий  час  знижуючи  де можливо
використання матеріалів, які не підлягають переробці.
 
Заводи  Teka працюють  за Системою Екологічного Менеджменту на базі міжнародного  стандарту  ISO 14001,  таким  чином контролюючи всі організаційні процеси  та промислову  діяльність,  які мають вплив на екологію. Маючи  такий ефективний інструмент, співробітники Групи компаній Teka в усьому світі знають, що вони працюють в організації, яка несе відповідальність за охорону навколишнього середовища.

Комітет «Зеленої Лінії» контролює розвиток кожного нового продукту. Важливим є те, що ще до початку процесу виробництва Teka затверджує план розвитку нових продуктів з урахуванням в першу чергу безпеки для екології. План розвитку кожного продукту подається на стадії розробки дизайну і проходить постійний контроль на предмет технічних вдосконалень для захисту навколишнього середовища. 


 

Новые поступления